FAALİYET  ALANLARI

Maspo Enerji, elektrik üretimi alanında faaliyet göstermektedir.

 

Kurumsal Gelişim

Piyasa itibarı

Köklü deneyim ve kurumsal değerler

Operasyonel Güç

Yüksek kapasiteli üretim gücü

Nitelikli insan kaynağı

Kaynak çeşitliliği ve yenilikçi çözümler arayışı

Entegre Sürdürülebilirlik

Çevreye duyarlılık

Paydaş katılım sağlanması

Duyarlı çalışma biçimi

Toplumsal ve kültürel katkı

Doğru işleyen kurumsal yapı

Kalifiye insan kaynağının temelinde bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşım

Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırımları